Forskning

Läkemedel mot diabetes kan minska insulinproduktionen

Försök på möss visar att långtidsbehandling med den blodsockersänkandes substansen liraglutid kan trötta ut de insulinproducerande cellerna i bukspottskörteln och förvärra tillståndet vid typ 2-diabetes.

Liraglutid är den aktiva substansen i injektionsläkemedel som Victoza och Xultophy. Läkemedlen är framtagna för att sänka blodsockret hos patienter med typ 2-diabetes.

Nu visar studier som gjorts av forskare vid Karolinska institutet i Stockholm och Miami universitet i USA att liraglutid som används dagligen under lång tid tvärtom kan leda till att kroppen producerar mindre insulin och därmed höjer blodsockret.

Studierna är gjorda på möss som dagligen under mer än 250 dagar behandlades med liraglutid. I början av behandlingen ökade cellernas förmåga att producera insulin. Därefter skedde en långsam försämring av cellernas förmåga att sänka blodsockret. Cellerna tycktes helt enkelt bli uttröttade av läkemedlet.

Studien – Liraglutide compromises pancreatic beta cell function in a humanized mouse model – är publiceras i den vetenskapliga tidskriften Cell Metabolism.

Fakta

  • Ligralutid är en analog till inkretinhormonet GLP-1 som används för behandling av typ 2-diabetes. Läkemedlet ges subkutant.

 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida