Digoxin ökar dödlighet vid förmaksflimmer

5 oktober 2007

Patienter med enbart förmaksflimmer löper 40 procents ökad risk att dö i förtid om de långtidsbehandlas med digitalis-läkemedlet digoxin. Det visar en kohortstudie gjord på drygt 60 000 patienter som registrerats i Riks-hia, det nationella registret för hjärtintensivvård.

? Det här är ett gammalt läkemedel och effekten på dödligheten hos patienter som enbart har förmaksflimmer har inte studerats tidigare. Därför har det antagits att det åtminstone inte skadar patienter med flimmer, säger ST-läkaren Pär Hallberg vid enheten för klinisk farmakologi på Akademiska sjukhuset i Uppsala.
Digoxin används främst vid hjärtsvikt, men av tradition också vid förmaksflimmer.
Publicerad online 2007-08-08 i European Journal of Clinical Pharmacology.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida