Dramatisk ökning av förgiftningsfall bland diabetiker

Förra året blev 158 typ 2-diabetiker mjölksyraförgiftade av sin diabetesmedicin. Det innebär en dramatisk ökning sedan millennieskiftet.

Det handlar om metformin, världens mest använda läkemedel vid diabetes och förstahandsval vid typ 2-diabetes. Medlet är det enda som inte orsakar lågt blodsocker. Att läkemedlet kan rubba mjölksyrabalansen och i värsta fall leda till livshotande förgiftning känner få diabetiker till.

Larmade redan 2009

Komplikationen kan uppstå vid normaldosering, några dygns uttorkning kan vara tillräckligt för att utlösa laktacidosen. I början är symtomen så diffusa att diabetikern själv kan ha svårt att upptäcka dem, med trötthet, förvirring och dålig ork. Sedan kan patienten bli så dålig att hon inte kan söka sjukvård själv, skriver Dagens Nyheter.

Tidningen har talat med överläkare Mark Personne på Giftinformationscentralen som anser att läkare ofta missar att informera sina patienter om risken, kanske för att de bara träffar dem någon gång i halvåret.

Redan 2009 varnade Mark Personne i Läkartidningen för den oroande ökningen av antalet förgiftningsärenden. Året före hade 109 fall registrerats på Giftinformationscentralen, mot 9 år 2000.

Överraskande höga siffror

Han skrev då att ökningen delvis speglade att försäljningen av läkemedlet trefaldigats under samma period, från 17 till 52 miljoner dygnsdoser om året. Även Läkemedelsverket hade då fått in ett ökande antal rapporter om mjölksyraförgiftning där metformin var den troliga orsaken.

– Vi diabetessjuksköterskor är väl medvetna om problemet även om jag faktiskt blev lite tagen på sängen av att förgiftningsfallen är så många, kommenterar Janet Leksell, diabetessjuksköterska och vetenskaplig sekreterare i Svensk förening för sjuksköterskor i Diabetesvård, SFSD.

Utan att veta åldern på de drabbade påpekar hon att diabeteskunskaperna i den kommunala sjukvården inte är optimal.

– Antalet sjuksköterskor är inte så högt och på de kommunala äldreboendena är det ofta de med lägst utbildning som sköter de sjuka. De kanske inte uppmärksammar till exempel när en boende har magsjuka. Från SFSD har vi argumenterat för att öka antalet sjuksköterskor med diabeteskunskap i den kommunala hälso- och sjukvården, säger hon.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida