Forskning

Enklare sätt att odla stamceller upptäckt

Enklare sätt att odla stamceller upptäckt
Cecilia Annerén, stamcellsforskare vid Uppsala universitetFoto: Privat

Forskare vid Universiteten i Uppsala och i Nottingham har tillsammans — och av en slump — hittat en metod som kan fungera för storproduktion av stamceller.

18 juli 2016

Upptäckten har fått mycket uppmärksamhet eftersom produktionen av humana stamceller är för liten i dag för att möta efterfrågan inom sjukvården och läkemedelsindustrin.

Stamceller används bland annat för att ta fram mediciner och för att förstå och behandla sjukdomar. Till exempel pågår stamcellsforskning kring allvarliga sjukdomar som ms, parkinson och cancer.

Ny funktion

Forskarna vid universiteten i Uppsala och i engelska Nottingham har upptäckt att ett vanligt och välkänt protein, inter-alfa-hämmare som produceras av levern och finns i höga halter i serum, kan användas vid stamcellsodling. Med hjälp av det här proteinet går det att odla humana stamceller på vanlig obehandlad cellodlingsplast, utan att förbehandla plasten, vilket är standard i dag.

Odlandet blir enklare och mindre tidskrävande. Cellerna blir dessutom robustare, berättar Cecilia Annerén, en av forskarna bakom det nya sättet att odla stamceller.

I ett försök att få stamceller från möss att hålla sig odifferentierade eller omogna, det vill säga utan att utveckla sig till olika celler, upptäcktes inter-alfa-hämmarens funktion av en slump.

Enklare metod

Försök på humana celler blev också lyckade.

– Vi blev själva lite förvånade, jag tror att de flesta har utgått ifrån att celler behöver en speciell yta att växa på. Plötsligt blev det mycket enklare och snabbare att odla de här cellerna, säger Cecilia Annerén.

Ett företag som varit med och finansierat forskningen har nu sökt patent på odlingsmetoden.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida