Fel i var fjärde Apodos-beställning

Fel i var fjärde Apodos-beställning
Fel upptäcktes i en fjärdedel av de färdiga dos-förpackningarna på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Arkivbild: Apoteket

En ny studie från Akademiska sjukhuset i Uppsala visar att en fjärdedel av apotekets dosförpackade läkemedel, Apodos, är felaktiga. Vanligast är att läkemedel från sjukhusets egna läkemedelslistor utelämnas eftersom dessa fortfarande måste skrivas in för hand i Apotekets it-system.

16 januari 2012

Närmare 180 000 patienter i Sverige är i dag anslutna till Apodos, ett datoriserat system som innebär att Apoteket förpackar läkemedel i dospåsar. Tanken är att öka patientsäkerheten, särskilt bland äldre som ofta tar flera olika läkemedel.

Men vid en kartläggning av sammanlagt 290 Apodos-beställningar på Akademiska sjukhuset upptäcktes fel i en fjärdedel av de läkemedelspåsarna.

I samtliga fall handlade det om att överföringen av uppgifter från sjukhusets läkemedelslistor till apotekets system för beställning av Apodospåsar fallerade. Överföringen görs fortfarande manuellt av underläkare, inte sällan under tidspress. Läkemedel som skulle ha funnits med i beställningen kom helt enkelt inte med.

Fler sjukhus drabbade

Enligt Ulrika Gillespie, apotekare vid Akademiska sjukhuset och en av de ansvariga för studien, är det sannolikt att andra sjukhus i landet har likartade problem.

– Helt klart behövs åtgärder för att minimera riskerna när läkemedelsinformation ska överföras mellan olika system. I väntan på bättre it-lösningar kan ett sätt vara att man dubbelkontrollerar läkemedelslistorna, säger hon.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida