Fler njursjuka kan få effektivare diabetesbehandling

Fler njursjuka kan få effektivare diabetesbehandling
Metformin ger inte de biverkningar hos njursjuka som tidigare befarats, visar en ny svensk studie.

Eftersom risken för biverkningar har ansetts för hög ges i dag inte diabetesmedicinen metformin till personer med njursjukdom. Men risken är överskattad. Åtminstone för dem med lätt till måttligt nedsatt njurfunktion, visar en ny svensk studie.

20 augusti 2012

Metformin räknas som ett av de effektivaste läkemedlen för att hålla nere blodsockernivåerna hos personer med typ 2-diabetes. Enligt flera studier har det dessutom visat sig minska risken för att dö i hjärt-kärlsjukdom.

Men medlet ges inte till personer med nedsatt njurfunktion, eftersom det anses öka risken för den sällsynta men allvarliga biverkningen laktatacidos.

Forskare såg ingen ökad risk

Forskare vid Sahlgrenska akademin i Göteborg och universitetet i Uppsala har försökt att ta reda på hur det egentligen förhåller sig med den saken. Efter att ha studerat 51 700 svenskar som finns i Nationella diabetesregistret kan de konstatera att risken är överdriven. Hos patienter med lätt till måttligt nedsatt njurfunktion kunde de inte se någon ökad risk för allvarliga biverkningar.

– Det innebär att metformin skulle kunna ges till avsevärt fler diabetespatienter än i dag, säger Nils Ekström, forskare vid Sahlgrenska akademin.

Vid kraftigt nedsatt njurfunktion rekommenderas dock fortsatt restriktivitet med metformin.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida