Föräldrar kräver oberoende utredning av sambandet mellan vaccin och narkolepsi

Föräldrar kräver oberoende utredning av sambandet mellan vaccin och narkolepsi
Det finns ett 50-tal anmälningar om misstänkt samband mellan influensavaccin och narkolepsi, de flesta gäller barn och unga. Arkivbild: Colourbox

Det är inte rimligt att Läkemedelsverket, som godkände vaccinet, nu ska utreda sambandet mellan influensavaccinet och narkolepsi. Det skriver 14 föräldrar till barn som drabbats på Svenska Dagbladets debattsida.

13 december 2010

Föräldrarna beskriver hur deras barn insjuknade efter vaccinationen mot svininfluensa. De berättar om extrem dagtrötthet, dålig nattsömn, hallucinationer, kataplexi och i vissa fall sömnparalyser. Några säger sig ha fått ett bra bemötande inom vården, andra har upplevt nonchalans och okunskap.

Eftersom narkolepsi är en livslång sjukdom skriver föräldrarna att staten måste ta sitt ansvar för att hjälpa de drabbade barnen. I avtalet med läkemedelsföretaget Glaxo Smith-Kline har staten tagit på sig att stå för kostnader som kan uppstå om vaccinet orsakar skada.

Föräldrarna kräver också att en oberoende utredning tillsätts eftersom Läkemedelsverket var så starkt involverat i godkännandet av vaccinet och det därför är tveksamt om de kan genomföra en opartisk utredning.

Läkemedelsverket har nyligen meddelat att den utredning som de genomför och som skulle bli klar under senhösten inte kommer att kunna presenteras förrän tidigast våren 2011. Orsaken är att det har varit svårt att få in journaler och data från sjukvården.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida