Förbrukningen av antibiotika minskar inte längre

Förbrukningen av antibiotika minskar inte längre
Ju mer antibiotika vi använder desto större är risken att bakterierna blir resistenta. Arkivbild: Colourbox

Förskrivningen av antibiotika har minskat under flera års följd. Men 2010 såldes lika mycket antibiotika som året innan. Nu blir det svårt att nå de nationella målen.

28 januari 2011

Antibiotikaförsäljningen för 2010 var 390 recept per 1 000 invånare. Det är i nivå med försäljningen 2009 som låg på 392 recept.

Men det är långt ifrån regeringens mål om att antibiotikaförsäljningen år 2014 ska vara nere i 250 antibiotikarecept per 1 000 invånare och år.

– Det behövs ökat stöd till förskrivarna i form av förbättrad diagnostik, tydliga behandlingsrekommendationer samt tid för kollegiala diskussioner och jämförelser av förskrivningsmönster, säger Karin Tegmark Wisell, chef för enheten antibiotika och vårdhygien vid Smittskyddsinstitutet, SMI.

Stora skillnader över landet

Smittskyddsinstitutets statistik visar på stora regionala skillnader när det gäller antibiotikaförbrukning. Stockholms län ligger högst med 419 recept per 1 000 invånare. I Jämtland är det bara 311.

– Det behövs ökad kunskap om varför förskrivningen ser så olika ut i olika län, säger Otto Cars, ordförande i Stramarådet vid SMI.

Regeringen har under 2011 avsatt hundra miljoner ur patientsäkerhetssatsningen för förbättrad antibiotikaanvändning. Villkoren för att landstingen ska få ta del av de stimulanspengarna är att de inrättar lokala Stramagrupper och att de arbetar aktivt för ökad följsamhet till behandlingsrekommendationerna.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida