hiv/aids

Hivmedicin kan ges förebyggande

Hivmedicin kan ges förebyggande
Genom att ge personer som löper hög risk att smittas med hiv förebyggande behandling minskar risken radikalt, enligt Folkhälsomyndigheten. Arkivbild: Mostphotos

I en ny kunskapsöversikt föreslår Folkhälsomyndigheten att personer med kraftigt ökad risk att drabbas av hiv bör erbjudas förebyggande behandling. Bevisen för att behandlingen fungerar är starka.

29 augusti 2017

Att kontinuerligt ta hivläkemedlet Truvada kan enligt de vetenskapliga studier som gjorts minska risken för hivinfektion med mer än 80 procent hos personer med hög risk. Världshälsoorganisationen, WHO, och de europeiska och amerikanska smittskyddsinstituten rekommenderar därför att personer med hög risk för hivinfektion ska erbjudas läkemedlet.

Enligt den kunskapsöversikt som Folkhälsomyndigheten har gjort i ämnet är det vetenskapliga stödet för att den förebyggande behandlingen effektivt minskar risken för hivinfektioner hos män som har sex med män starkt.

– Behandlingen skyddar däremot inte mot andra sexuellt överförbara sjukdomar och vid förskrivning bör läkaren därför också ge råd om säkrare sex, säger Anders Tegnell, statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten.

Folkhälsomyndigheten anser inte att det i nuläget går att slå fast att vissa grupper bör erbjudas behandlingen generellt. I stället föreslås att den ska erbjudas till individer där läkaren och individen själv bedömer att det finns en kraftigt ökad risk för hivinfektion.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida