Antibiotika

Försäljningen av antibiotika fortsätter att minska

Under 2017 sjönk försäljningen av antibiotika i 19 av 21 landsting och regioner. Men det finns stora geografiska skillnader där Gotland har högst receptförskrivning och Västerbotten lägst.

2 februari 2018

Under 2017 minskade den totala antibiotikaförsäljningen på recept med 2,2 procent jämfört med 2016, från 318 till 309 recept per 1000 invånare och år.

Störst procentuell minskning sågs i Västmanland och Uppsala. – 8,2 procent respektive – 7,6 procent. Gotland och Kronoberg är de enda regionerna där antibiotikaanvändningen ökade under 2017, med 5,5 respektive 1,2 procent.

Minskar snabbt bland barn

Sett till ålder hände mest bland de yngsta barnen (0-6 år) där minskningen var på 7,9 procent. Sedan mitten på 1990-talet har antibiotikaanvändningen bland de yngsta barnen sjunkit med över 70 procent i Sverige.

För den typ av antibiotika som oftast används mot luftvägsinfektioner minskade försäljningen med totalt 4 procent under 2017. Även försäljningen av antibiotika som vanligen används mot urinvägsinfektioner hos kvinnor 18–79 år minskade, med 1,1 procent.

Geografiska skillnader

– Det är viktigt att bara använda antibiotika när det gör nytta, det är bara då vi kan bromsa utvecklingen med ökande bakterieresistens. Så det är glädjande att se att den långsiktiga trenden med sjunkande användning i Sverige håller i sig, säger Vendela Wiener, Folkhälsomyndigheten

Det finns dock stora regionala skillnader i den totala antibiotikaanvändningen. Under 2017 låg Gotland högst med 353 recept per 1 000 invånare. Västerbotten låg lägst med 246 recept per 1 000 invånare.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida