Första nya tbc-läkemedlet på 50 år

Den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA har godkänt ett nytt läkemedel mot tuberkulos som är effektivt mot den antibiotikaresistenta varianten av tbc.

4 januari 2013

Det är det första nya läkemedlet mot tuberkulos sedan 1963 och förväntningarna är stora.

– Det här är en historisk milstolpe i kampen mot multiresistent tuberkulos och kan vända allt, säger Manica Balasegaram på Läkare utan gränser.

Svåra behandlingar

I dagarna godkände amerikanska FDA, Food and Drug Administration, läkemedlet bedaquiline som väntas vara effektivt mot den antibiotikaresistenta varianten av tuberkulos som är ett växande globalt folkhälsohot.

Under 2011 upptäcktes 310 000 nya fall av den resistenta varianten. De behandlingar som funnits hittills tar över två år med dagliga injektioner under de första åtta månaderna, tillsammans med ett stort antal tabletter. Biverkningarna är ofta mycket svåra som exempelvis psykoser, ihållande illamående och permanent dövhet.

Måste bli tillgängliga

Ytterligare ett läkemedel väntas bli godkänt för behandling av multiresistent tuberkulos under 2013. Tillsammans utgör de en unik möjlighet att förbättra och förkorta behandlingen av multiresistent tuberkulos, enligt Läkare utan gränser.

Tillgången på nya läkemedel kommer dock till stor del att bero på tillverkarna. Läkare utan gränser uppmanar tillverkare och inblandade myndigheter att arbeta tillsammans för att snarast göra läkemedlen tillgängliga till överkomliga priser i svårt drabbade länder.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida