Fosamax förknippas med hjärtflimmer hos kvinnor

30 maj 2008

En amerikansk fall-kontrollstudie visar en koppling mellan benskörhetsmedicinen alendronat (Fosamax) och hjärtflimmer. I studien ingick 719 kvinnor med hjärtflimmer och 966 matchade kontroller utan flimmer. Att någonsin ha använt alendronat ökade risken för hjärtflimmer med 86 procent, men de som hade använt alendronat var relativt få i båda grupperna; 6,5 procent i flimmergruppen och 4,1 procent i kontrollgruppen.

Forskarna uppskattar därför att cirka tre procent av alla fall av hjärtflimmer hos kvinnor i 70-årsåldern kan förklaras av alendronat. De menar därför att fördelarna med att behandla bensköra patienter med bisfosfonater är större än nackdelarna.

Archives of Internal Medicine 2008;168(8):826-831.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida