Gav ett förbjudet läkemedel

I åtminstone två år använde tandläkaren och hans sjuksköterska ett narkosmedel som är förbjudet för tandläkare att använda på sin praktik.

Socialstyrelsen anmälde båda två till Ansvarsnämnden efter en inspektion på tandläkarpraktiken. Socialstyrelsen hävdade att en kontroll av apotekets expedieringar visar att tandläkaren och sjuksköterskan kan ha använt det för tandläkare förbjudna läkemedlet Propofol så ofta som 150 gånger.

Läkemedlet är avsett för allmän anestesi och har ingen smärtstillande effekt. Behandlingen kan leda till komplikationer som kräkningar, aspiration, blodtrycksfall, kramp i luftvägarna och andningsstillestånd. ?

Enligt Fass får läkemedlet bara handhas av läkare och på inrättningar med utrustning för att kunna hantera eventuella komplikationer. Sjuksköterskan är inte behörig att självständigt handha eller ordinera, och hon borde ha insett det olämpliga i administreringen, ansåg Socialstyrelsen.??

Enligt sjuksköterskan handlar det inte om 150 administreringar utan högst tio. Tandläkaren hävdar att han har fått information om att Propofol är bättre som sederingsmedel än den sedvanliga metoden med Dormicum. Han anser inte att han har ordinerat medlet till sina patienter. Val av medel och metod görs enligt honom av anestesipersonalen. ??

Ansvarsnämnden skriver att tandläkaren har beslutat om sedering med Propol som han inte är behörig att ordinera och att hans praktik inte är anpassad för en så avancerad behandling. Sjuksköterskan har på egen hand admini­strerat läkemedlet till patienter och bestämt vilka doser som skulle ges vid de olika behandlingstillfällena. Båda har överträtt sina befogenheter och får var sin varning (hsan 2008/3550:b2).?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida