Genomgångar av läkemedel – så kan de bli säkrare

Genomgångar av läkemedel – så kan de bli säkrare
För personer som tar flera olika läkemedel och har kontakt med många vårdgivare, kan det bli förvirrat med olika ordinationer. Det vill Socialstyrelsen förhindra genom att ge råd om hur det ska gå till. Arkivbild: Mostphotos

Nu finns en vägledning för hur läkemedelsgenomgångar ska göras, framför allt för äldre patienter med många olika mediciner. Tanken är att det ska bli säkrare för patienterna.

Med Vägledning om läkemedelsgenomgångar för äldre ordinerade fem eller fler läkemedel vill Socialstyrelsen ge vården stöd så att patienternas läkemedelsbehandling blir säkrare. Vägledningen är skapad för patienter som är 75 år eller äldre och som har fem eller fler läkemedel ordinerade. Den kan också användas för andra patienter som har misstänkta eller konstaterade läkemedelsrelaterade problem.

Kommunikation nödvändig

Socialstyrelsen påpekar att huvudman och vårdgivare ofta skiftar när det gäller äldre och att samverkan ställer höga krav på rutiner, tydlighet och informationsöverföring. Då till exempel både specialistkliniker, vårdcentral, hemsjukvård, särskilda boenden och övrig hälso- och sjukvård kan vara involverade, är det viktigt att kommunikationen kring patientens vård, behandling och uppföljning fungerar. Likaså måste ansvarsfördelningen vara tydlig.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida