Globalt möte i Uppsala om antibiotikaresistens

Globalt möte i Uppsala om antibiotikaresistens
Professor Otto Cars, Uppsala universitet. Foto: Colourbox

I dag startar en global konferens med 45 deltagarländer om ett av de allra största hoten mot folkhälsan; antibiotikaresistens. Att så många deltar från hela världen för att hitta gemensamma strategier är en framgång i sig, sade professor Otto Cars på den inledande presskonferensen.

I Uppsala samlas 190 deltagare från 45 länder för att i tre dagar arbeta med konkreta förslag för att förbättra läget när det gäller antibiotikaresistens.

Starta en process

– Trots att kunskaperna om det här problemet har ökat och vi idag vet vilket hot det är, görs det fortfarande väldigt lite framsteg och det är ett av skälen till den här konferensen. Även om den inte resulterar i ett färdigt förslag, så startar vi en process som vi kan bygga vidare på för en långsiktig lösning, säger Otto Cars, professor i infektionssjukdomar vid Uppsala universitet.

Att dokumentera vad som händer när det gäller antibiotikaresistens och få fram globala data om hur stort problemet är och vad det kostar, är viktigt för att kunna övertyga regeringar och myndigheter världen över att ta tag i problemet.

– Det yttersta ansvaret har de nationella regeringarna, säger Otto Cars.

Globalt samarbete nödvändigt

Men det är en komplex fråga och kanske är det därför som så lite händer. Att forskare, myndigheter, regeringsrepresentanter och läkemedelsföretag från hela världen nu för första gången samlas för att lyfta frågan och hitta lösningar är ändå ett första steg mot mer konkreta åtgärder.

– Det räcker nämligen inte med bra forskning och god vilja. Det behövs prioriteringar av resurser, nya riktlinjer, ny diagnostik och nya incitament för att det ska vara möjligt att satsa på läkemedelsutveckling. Det behövs globalt samarbete och konkreta förslag, säger Otto Cars.

På onsdag eftermiddag presenteras de konkreta resultaten av konferensen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida