Handdator ger överblick

En handdator med läkemedelsfakta hjälpte distriktssköterskestudenter att hitta läkemedelsproblem vid hembesök hos äldre.??

Under fem veckor utrustades 15 distriktssköterskestudenter med en handdator med medicinsk information samt en skanner som kunde läsa in medicinernas streckkoder. Med hjälp av den kunde de enkelt sammanställa aktuella läkemedelslistor och göra läkemedelsgenomgångar på plats hemma hos de äldre som de besökte.?

Sammanlagt gjorde de genomgångar hos 67 patienter och fann 11 dubbelförskrivningar, 49 c-interaktioner, 9 d-interaktioner och 125 varningar för olämpliga läkemedel.??

– Som distriktssköterska på hembesök har man ju en väldig möjlighet att skaffa sig en uppfattning om de mediciner patienterna faktiskt tar och sedan genomföra läkemedelstester med handdatorn, säger Pauline Johansson, sjuksköterska och doktorand vid e-Hälsoinstitutet vid högskolan i Kalmar, som har gjort studien.?

Av de 15 tyckte 12 att handdatorn gjorde det lättare att få en överblick av patienternas medicinering. 13 av 15 ansåg att tekniken kan bidra till att minska antalet läkemedelsrelaterade fallolyckor, 12 av 15 ansåg att den ökade kvaliteten i läkemedelsanvändningen och 10 av 15 att den ökade patientsäkerheten.?

Källa: Stud Health Technol Inform 2009;146:516-20.?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida