Hanteringen av recept är som gjord för felmedicinering

Hanteringen av recept är som gjord för felmedicinering
Patienten som skrivs ut från sjukhus får i bästa fall en läkemedelslista i handen. Men på apoteket finns ytterligare två listor som styr vilka mediciner som patienten får med sig hem. Arkivbild: Colourbox

I dag finns minst tre elektroniska läkemedelslistor för varje patient. Inte konstigt, om det inte vore för att de oftast innehåller olika ordinationer. Mikael Hoffman på Nätverket för läkemedelsepidemiologi hoppas att alla i vården ska kunna enas kring en enda, ständigt uppdaterad, läkemedelslista.

När patienten lämnar sjukhuset och går till apoteket för att hämta sina mediciner har han i bästa fall fått med sig en pappersutskrift av läkemedelslistan i patientjournalen med de läkemedel som han förväntas ta. Men apoteket expedierar inte läkemedel från den.

I apotekets dator finns i stället en lista kallad receptregistret, där alla giltiga recept finns sparade: e-recept och pappersrecept med flera uttag. Här finns recept på läkemedel kvar där doserna har ändrats eller läkemedlen satts ut, om de inte har makulerats av förskrivande läkare.

Apoteket har två register

På apoteket finns också ett separat register, läkemedelsförteckningen, med information om vilka läkemedel som patienten har fått expedierade på apotek de senaste 15 månaderna.

Utifrån informationen i receptregistret om vad som är legalt möjligt att expediera, läkemedelsförteckningen över vad patienten tidigare har fått samt patientens berättelse, väljer farmaceuten ut vilka av alla recept som är lämpliga att expediera. Uppgiften är särskilt grannlaga när det gäller patienter som tar många läkemedel samtidigt och om det dessutom är ett ombud som hämtar ut läkemedlen.

Utan patent blir det rörigare

För de läkemedel som fortfarande omfattas av patent finns bara en produkt som kan expedieras. Det läkemedelsnamn som läkaren har skrivit på receptet är alltså det som kommer att stå på det expedierade läkemedlet.

Men om patentet har gått ut finns flera produkter att välja mellan och då expedierar apoteket den billigaste. Vilken det är kan dock variera eftersom det styrs av vilka produkter som Läkemedelsverket har bedömt vara utbytbara, och av ett regelverk från Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket som bestämmer vilka som ska lagerhållas.

Det innebär att det namn som patienten har fått höra hos läkaren inte är det namn som står på burken, och att läkemedlet vid nästa expediering kan ha ett helt nytt utseende och ännu ett annat namn.

Viktigt med uppdatering

Patient, vårdgivare och apotekspersonal måste alltså förhålla sig till tre läkemedelslistor. Vårdens läkemedelslista är – om den är uppdaterad och fullständig – den som bäst beskriver hur patienten ska ta sina läkemedel. Men den blir inaktuell och svårtolkad så fort läkemedel med andra namn expedieras. I receptregistret och läkemedelsförteckningen kan det finnas läkemedel utskrivna av flera olika läkare, samma preparat kan finnas med olika namn, och giltiga recept på läkemedel som har satts ut eller där dosen är ändrad kan finnas kvar.

Gamla recept tas sällan bort

Det är möjligt att manuellt makulera de elektroniskt lagrade recept som man själv har förskrivit, men det görs normalt inte. Under 2012 kommer en möjlighet att elektroniskt makulera alla recept förskrivna från samma vårdenhet/sammanhållna journalföring att införas, men det kommer fortfarande inte att gå att legalt makulera andra recept.

Enas kring en lista

Mikael Hoffman, läkare och chef för Nepi, Nätverket för läkemedelsepidemiologi, pekar på att man i läkemedelsstrategin uppmärksammar behovet av att samla sig – patient/ombud, vårdgivare och expedierande farmaceut – kring en och samma ständigt uppdaterade läkemedelslista. Ett viktigt steg framåt skulle kunna vara en gemensam ordinationsdatabas, anser han.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida