Hårdare krav på att läkare ska följa upp äldres läkemedel

Hårdare krav på att läkare ska följa upp äldres läkemedel
Läkemedelsgenomgångar ska erbjudas alla som är 75 år eller äldre och har fem eller fler läkemedel när de för första gången får hemsjukvård. Arkivbild: Mostphotos

I sina skärpta föreskrifter om läkemedelshantering föreslår Socialstyrelsen nu att vården utser läkare som speciellt ska ansvara för att äldre personer får rätt läkemedel.

I den ena rapporten efter den andra har det visat sig att äldre sjuka ofta får på tok för många läkemedel och inte sällan mediciner som påverkar varandra på ett negativt sätt. Det är inte heller ovanligt att äldre står på olika typer av psykofarmaka som experterna är tämligen eniga om inte bör ges till gamla människor.

Fördubblats

De senaste 20 åren har användningen av läkemedel bland äldre nästan fördubblats. I december publicerade Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting, SKL, öppna jämförelser inom vård och omsorg av äldre. De visar att drygt 17 procent av de personer som är 80 år och äldre i särskilt boende behandlas med minst ett av fyra olämpliga läkemedel.

Nu har Socialstyrelsen tröttnat på att ingenting händer. Det förslag till ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården som nu skickas ut på en andra remissrunda har därför kompletterats med en skrivning om att verksamhetschefen vid till exempel ett sjukhus eller en vårdcentral i vissa fall ska utse en läkare som ansvarar för uppföljningen av en äldre persons användning av läkemedel.

Läkemedelsgenomgång

Ett exempel på när en ansvarig läkare ska finnas är då en fördjupad läkemedelgenomgång har gjorts av en äldre persons läkemedel, där bland annat risken för biverkningar utvärderats.

– Läkaren ska se till att den äldre patienten får en bra och säker läkemedelsbehandling. Problem med felaktiga läkemedel orsakar varje år ett stort lidande för många äldre. De nya föreskrifterna blir ett viktigt verktyg för att vården ska kunna hantera de här frågorna på ett bättre sätt än i dag, säger Socialstyrelsens generaldirektör Lars-Erik Holm.

Socialstyrelsen föreslår även att:

  • Läkemedelsgenomgångar ska erbjudas alla som är 75 år eller äldre och har fem eller fler läkemedel när de för första gången får hemsjukvård, flyttar in i ett särskilt boende, besöker läkare i den öppna vården eller läggs in på sjukhus.
  • Även patienter i andra åldersgrupper ska erbjudas läkemedelsgenomgångar om de har problem som orsakats av läkemedel eller om det finns misstankar om sådana problem.

De nya föreskrifterna planeras träda i kraft till hösten.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida