Helhetsgrepp kan minska biverkningar

Läkemedelsbiverkningarna hos äldre kan halveras genom en bättre organisation av vården. Det skriver sbu, Statens beredning för medicinsk utvärdering, i sin rapport om äldres läkemedelsanvändning. Mycket handlar om ett bättre samarbete och informationsflöde mellan vårdens olika yrkeskategorier.?

– All sjukvård av äldre måste vara ett teamarbete. Och alla som jobbar med äldre måste ta ett eget ansvar i samverkan, säger Sten Landahl, professor i geriatrik och ordförande för Västra Götalands läkemedelskommitté. ?

Han har också varit ordförande i sbu:s utvärderingsgrupp som har gjort rapporten.?Den skickar en tydlig uppmaning till myndigheter och vårdpersonal att samverka bättre. För sjuksköterskor finns det många sätt att bidra till att minska problemen, enligt Sten Landahl.?

– Det kan handla om att vara observant och kommunicera förändringar i patienternas status på äldreboenden, särskilt om riskläkemedel har ordinerats, eller hjälpa till att hålla läkemedelslistan aktuell. På många vårdcentraler finns även särskilda äldresjuksköterskor och de kan mycket väl fungera som den fasta vårdkontakt som många äldre behöver, säger han.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida