Höga läkemedelskostnader tvingar sjuksköterskor från jobbet

Höga läkemedelskostnader gör att var fjärde sjuksköterska till hösten tvingas sluta på vissa arbetspass på en av hematologens avdelningar vid Skånes universitetssjukhus i Lund.

13 augusti 2010

Det skriver professorn och överläkaren Johan Richter i en debattartikel i dagens Sydsvenskan.

Johan Richter är kritisk till att läkemedelkostnaderna i Region Skåne bakas in i samma budget som kostnaderna för personal, lokaler och andra driftskostnader.

Motsvarar en sjuksköterskas lön

– Vi är en liten, smal och högspecialiserad verksamhet med ganska många dyra, men effektiva läkemedel. Ett års behandling av en patient kan motsvara lönen för en sjuksköterska, säger Johan Richter till Vårdfokus.

För att kompensera för de ökade läkemedelskostnaderna tvingas kliniken nu till nedskärningar av personalkostnaderna.

Till hösten kommer sjuksköterskebemanningen på en av avdelningarna att reduceras med 20-25 procent på vissa arbetspass. Enligt Johan Richter är det sjukhusledningen som tvingar kliniken till detta eftersom läkemedelskostnaderna har ökat mer än budgeterat.

Nödvändiga läkemedel

– Vi kan inte avstå från de här medicinerna. De är inte av den typen att de kan ifrågasättas utan rekommenderas av all expertis på området.

Enligt Johan Richter är de redan i dag underbemannade på läkarsidan, varför nedskärningarna drabbar sjuksköterskorna.

Neddragningarna kommer enligt Johan Richter att leda till ökad stress och försämrad arbetsmiljö. I värsta fall går det ut över patientsäkerheten.

Det Johan Richter efterlyser är ett budgetsystem där läkemedels- och driftskostnader tydligt separeras.

Ohållbart i längden

– Så länge alla är överens om att vi ska använda de här nyare och dyrare läkemedlen måste vi få ett ekonomiskt tillskott för att täcka merutgiften. Vi kan inte hela tiden försöka spara in det på något annat. Till slut har vi ingen personal kvar, utan bara de här dyra medicinerna, säger han.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida