Högre risk för cancer tre år efter klimakteriebehandling

4 april 2008

Tre år efter avslutad behandling med östrogen och progesteron mot klimakteriebesvär fanns fortfarande en förhöjd risk att drabbas av cancer. Det visar en uppföljning av studien Womens health initiative, WHI, som omfattar över 15 000 amerikanska kvinnor som har lottats till behandling eller placebo.

Det var WHI-studien som 2002 avbröts i förtid när det visade sig att hormonbehandlingen ökade risken för hjärt-kärlsjukdom och cancer i stället för att minska den, vilket man tidigare trodde.

Efter behandlingsstopp minskade risken för hjärt-kärlsjukdom till normala nivåer hos de behandlade kvinnorna medan risken för cancer ökade. Riskökningen var störst för lungcancer och bröstcancer.

Journal of the American Medical Association 2008; 299(9):1036-1045.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida