Hypertonipatienter bör inte få betablockerare

4 december 2008

Patienter som enbart lider av högt blodtryck bör inte behandlas med betablockerare. En metaanalys av nio studier som totalt omfattade över 68 000 patienter visar nämligen att behandlingen, något överraskande, ökar risken för hjärt-kärldöd, hjärtinfarkt och hjärtsvikt hos patienter med okomplicerad hypertoni.

Betablockerare sänker vilo­pulsen, något som kan vara fördelaktigt vid hjärtsvikt och infarkt, men vid hypertoni tror forskarna att detta kan orsaka ett förhöjt tryck i aorta som ökar risken för sjukdom och död.

Journal of the American College Cardiology, 2008;52:1482–1489.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida