ICN 2013. Finska studenter tar körkort i läkemedelshantering

ICN 2013. Finska studenter tar körkort i läkemedelshantering
Virpi Sulosaari, lärare på omvårdnadsprogrammet på Åbo universitet i Finland. Foto: Jenny Kallin

I Finland får sjuksköterskestudenterna lära sig hantera läkemedel på ett nytt, enkelt men revolutionerande sätt.

Klagomålen på de nyutexaminerades kunskaper i läkemedelshantering började bli besvärande. Patientsäkerheten var hotad. Något behövde göras för att öka de nyutbildade sjuksköterskornas kompetens. Men vad?

– Arbetsgivarna ville att vi skulle utveckla utbildningen så att de kunde vara säkra på att de nyutbildade hade vissa färdigheter, säger Virpi Sulosaari, lärare på omvårdnadsprogrammet på Åbo universitet i Finland.

Jag träffar henne på världskongressen för sjuksköterskor, ICN, i Melbourne i Australien, där nära 4 000 deltagare från 120 nationer den här veckan tar del av varandras erfarenheter.

Överens på 23 universitet

Det var Virpi Sulosaaris universitet som började utveckla det som nu är ett nationellt finskt körkort i läkemedelshantering. Numera är 23 universitet överens om vad en grundutbildad sjuksköterska bör kunna, både praktiskt och teoretiskt, när det gäller läkemedelshantering. För att se till att studenterna verkligen får de kunskaper och färdigheter de behöver finns körkortet, eller läkemedelsbehandlingspasset som de själva kallar det på svenska (se länk till höger).

Läkemedelskörkortet är uppbyggt kring kunskapsmål, exempelvis förmågan att kunna hantera läkemedel på ett hygieniskt sätt. Varje praktiskt kunskapsmål likt detta har tre steg. I det första steget ska studenten observera, i det andra praktisera. I det  tredje steget ska studenten vara kompetent, det vill säga på ett säkert och självständigt sätt kunna hantera läkemedel hygieniskt, enligt exemplet.

På papper och webb

Körkortet finns både på papper och i en webbversion. Varje kunskapsmål har en kort beskrivning.

Varje steg har var sin liten ruta där antingen studentens handledare under praktiken eller en lärare får ge sitt godkännande.

– Det här är ett sätt att göra det synligt vad studenten kan och inte kan. Körkortet fungerar som ett stöd under utbildningen och som ett kontrollverktyg, säger Virpi Sulosaari.

Det är upp till studenten själv, med stöd av lärare och handledare, att se till att få träna på de praktiska moment som körkortet kräver.

Inget krav

I dag finns inget krav på att sjuksköterskestudenterna i Finland ska kunna precis allt som läkemedelskörkortet innehåller för att få sin legitimation. Men arbetsgivare vill ofta se utdrag från ”körkortsregistret” som bevis på deras läkemedelskompetens.

Virpi Sulosaari har ännu inte publicerat sin senaste forskning. Men hon avslöjar glatt att hon har data som visar att det finska läkemedelskörkortet har ökat de nyutexaminerade sjuksköterskornas kompetens i läkemedelshantering. Nu hoppas hon ha hittat lösningen på ett globalt problem.

– Det förvånade mig när jag insåg detta, men trots att vi har olika utbildningssystem verkar nyutbildade från hela världen, bland andra  Sverige, USA, Australien, ha problem med hanteringen av läkemedel, säger Virpi Sulosaari.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida