Inget självklart samband mellan influensavaccin och narkolepsi

Inget självklart samband mellan influensavaccin och narkolepsi
Antalet fall av narkolepsi började öka redan 2009, innan vaccinationen mot svininfluensa inleddes. Arkivbild: Colourbox

Det går inte att bedöma om det finns något samband mellan vaccinet mot svininfluensa och sjukdomen narkolepsi,enligt den europeiska läkemedelsmyndighetens vetenskapliga kommitté

24 september 2010

Läkemedelsverket refererar i ett pressmeddelande till den europeiska läkemedelsmyndighetens vetenskapliga kommitté, som har undersökt ett eventuellt samband mellan vaccination med Pandemrix och narkolepsi.

Kommittén anser att det behövs fler studier för att bedöma om det finns något samband eller inte. Läkemedelsverket bedömer att det just nu inte finns någon anledning att begränsa användningen av Pandemrix.

Flest fall i Sverige och Finland

Till och med den 17 september hade 81 fall av narkolepsi efter vaccination med Pandemrix rapporterats från sjukvården inom hela EU. De flesta fallen är rapporterade från Sverige (34 fall) och Finland (30 fall). I Sverige finns det dessutom ytterligare 13 fall av narkolepsi rapporterade.

Enligt Dagens Nyheter började antalet fall av narkolepsi öka redan 2009 innan vaccinationen mot svininfluensa inleddes. Enligt Socialstyrelsen insjuknade 73 svenskar i narkolepsi 2009.

Ökningen störst kvartal 2 och 3

Mellan 2003 och 2008 låg antalet insjuknade på i snitt 45 per år. Ökningen förra året var som störst under kvartal två och tre, innan massvaccineringen kommit i gång på allvar.

– Det är förstås ändå möjligt att det finns ett samband med vaccinet, men man måste vara oerhört försiktig med att koppla ihop två händelser, säger statistikern Anders Jacobsson på Socialstyrelsen till Dagens Nyheter.

Pandemrix, som godkändes i september 2009 användes under 2009 års influensapandemi av drygt 30 miljoner européer.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida