Instrumentet öppnar ögonen för de gamlas besvär

Ett självskattningsinstrument som gör det lättare för personalen att fråga äldre människor om symtom som kan vara relaterade till läkemedel, har utvecklats i Uppsala. De äldre personer som har tillfrågats uppskattade att få berätta om sina obehag.

14 oktober 2009

Vid konferensen Äldre och läkemedel – hur gör vi? som hölls i Stockholm i dag, presenterade Mariann Hedström, sjuksköterska och lektor vid Uppsala universitet, en studie där olika instrument som identifierar läkemedelsrelaterade symtom har prövats.

 

Studien har resulterat i en ny symtomskattningsskala, PHASE-20, bestående av 20 frågor. Den har hög innehållsvaliditet, vilket betyder att de symtom man frågar om verkligen är vanliga symtom på läkemedelsrelaterade problem hos äldre, förklarar Mariann Hedström.

 

Tjugo frågor hittar symtomen

 

På de boenden där instrumentet har prövats är det uppskattat av både boende och personal och det har fått flera positiva effekter.

 

– Sjuksköterskorna berättar att vårdpersonalen med hjälp av instrumentet har fått upp ögonen för vilka besvär hos de boende som kan vara läkemedelsrelaterade, berättar Mariann Hedström.

 

Sjuksköterskorna tycker också att instrumentet gör att de själva får en mer strukturerad bild av de äldres symtom – symtomen upptäcks faktiskt. Tidigare frågade de den äldre personen till exempel om han eller hon hade sovit gott, och fick ett ja till svar. Nu när de sitter ned tillsammans och sjuksköterskan frågar hur sömnen har varit och om den gamla kanske har mardrömmar får hon ett helt annat och betydligt utförligare svar.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida