psykiatri

Inte medicinerna som ökar fallrisken vid depression

Inte medicinerna som ökar fallrisken vid depression
Fallrisken var högre redan innan behandlingen med antidepressiva mediciner påbörjades. Arkivbild: Getty Images.

Nu ifrågasätts sambandet mellan antidepressiv medicin och ökad fallrisk som setts i tidigare studier. En ny svensk studie visar nämligen att det inte är medicinerna i sig som ökar fallrisken utan den bakomliggande sjukdomen.

4 januari 2019

I dag varnar Socialstyrelsen och Läkemedelsverket för att skriva ut antidepressiva läkemedel till äldre med fallrisk. Skälet är att i tidigare studier har man sett ett samband mellan medicinerna och fallolyckor med frakturer.

Men ny svensk forskning vid Umeå universitet visar att antidepressiva läkemedel inte ökar risken för fall och höftfrakturer hos äldre, utan det är i stället den bakomliggande depressionen och andra sjukdomar som ökar fallrisken.

Följde upp alla

– Resultaten talar för att det inte finns någon anledning att tveka att sätta in antidepressiv medicin till äldre med hänsyn till fallrisken. Om den antidepressiva behandlingen är effektiv skulle risken för fallolyckor tvärtom kunna minska, säger Jon Brännström, doktorand vid Umeå universitet, i ett pressmeddelande.

I studien följde man upp alla svenskar över 65 år som hämtade ut antidepressiva läkemedel mellan år 2006 och 2011. Det jämfördes sedan med personer i motsvarande ålder som inte använde antidepressiva läkemedel under perioden.

Redan innan  behandlingen

De som använt antidepressiva läkemedel råkade ut för mer än dubbelt så många höftfrakturer redan innan de hade påbörjat den antidepressiva behandlingen. Flest höftfrakturer inträffade två till fyra veckor innan personerna började ta antidepressiv medicin. Det var alltså inte den antidepressiva medicinen som orsakade ökningen av fallolyckorna.

– Orsaken kan vara både att personer som får antidepressiv medicin har flera andra bakomliggande sjukdomar och att depression i sig ökar risken för fallolyckor. Även om detta är en observationsstudie som inte visar direkta orsakssamband, antyder resultaten att det inte är befogat att låta äldre gå med obehandlad depression av rädsla för frakturer, säger Jon Brännström.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida