Klimakteriehormoner ökar risken att dö i lungcancer?

29 oktober 2009

En ny analys av data i den så kallade WHI-studien (Women’s Health Initiative), som 2001 bland annat visade att klimakteriehormoner ökar risken för bröstcancer, kan nu visa att de även ökar risken att avlida i lungcancer.?

Drygt 16 000 kvinnor har följts i närmare sex år och analysen visar visserligen ingen ökad risk att drabbas av lungcancer för de kvinnor som behandlats med hormoner, men väl en nästan fördubblad risk att avlida för dem som fick lungcancer. ?

Främst beror det på en ökad dödlighet i icke småcellig lungcancer, enligt forskarna.?

Källa: Lancet, DOI:10.1016/S0140-6736(09)61526-9.?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida