Kombination bättre vid nervsmärta

29 oktober 2009

Patienter som lider av neuropatisk eller postherpetisk smärta behandlas ofta med antingen antiepilepsimedlet gabapentin (Neurontin) eller det antidepressiva nortriptylin (Senseval). Om inte det hjälper är det en god idé att kombinera de två, visar en kanadensisk studie på ett 50-tal patienter med svår nervsmärta.

Alla patienter fick testa de båda behandlingarna var för sig samt i kombination, utan att vare sig de eller deras läkare visste vem som behandlades med vad. Kombinationen gav en signifikant bättre smärtlindring varför forskarna nu rekommenderar den till patienter som inte får tillräcklig smärtlindring med medlen var för sig.?

Källa: Lancet, DOI:10.1016/S0140-6736(09)61081-3. ??

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida