Komplettering med KBT hjälper även vid svår depression

Komplettering med KBT hjälper även vid svår depression
Kognitiv beteendeterapi har visat sig hjälpa även vid svår depression, om behandlingen kombineras med psykofarmaka. Arkivbild: Mostphotos

Med en kombination av läkemedelsbehandling och KBT blir mer än dubbelt så många patienter med svår depression hjälpta än med enbart psykofarmaka visar ny brittisk forskning.

Trots att bara en tredjedel av de patienter som lider av svår depression får fullgod effekt av läkemedelsbehandling har det hittills inte funnits så mycket evidens för ett nästa steg i behandling för dem vars symtom kvarstår.

Nästan 500 patienter

Från 73 primärvårdsenheter runt om i landet rekryterade de brittiska forskarna 469 patienter mellan 18 och 75 år med svår depression där läkemedelsbehandling i minst sex veckor inte hade hjälpt dem.

Hälften av dem fick standardbehandling med antidepressiva läkemedel, hälften fick samma psykofarmaka och dessutom kognitiv beteendeterapi, KBT,  i en timme vid minst tolv tillfällen. När patienterna följdes upp efter sex månader hade 96 av patienterna i KBT-gruppen svarat på behandlingen mot 46 i kontrollgruppen som enbart fick psykofarmaka.

Halvering av symtomen

Som svar på behandlingen räknades att de hade fått minst 50 procents reduktion av de depressiva symtomen jämfört med tidigare.

Enligt forskarna visar studien en kraftig evidens för att KBT som komplement till vanlig behandling med antidepressiva är en effektiv behandling som minskar de depressiva symtomen.

Studien är publicerad i the Lancet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida