Kostnaderna för läkemedel minskar

Kostnaderna för läkemedel minskar
Samhällets kostnader för läkemedelsförmånerna minskade med 1,2 miljarder kronor 2012. Arkivbild: Colourbox

Samhällets kostnader för läkemedelsförmånerna minskade med 1,2 miljarder kronor, motsvarande nästan 6 procent förra året. Det är den största nedgången sedan mätningarna startade.

Det framgår av Socialstyrelsens årliga rapport över läkemedelsförsäljningen i Sverige.

Den totala kostnaden för läkemedelsförmånerna uppgick till 19,7 miljarder kronor, jämfört med 20,9 miljarder kronor 2011.

En orsak till kostnadsminskningen är att en lång rad läkemedelspatent gick ut under 2012, vilket innebär att billigare kopior av originalläkemedlen får introduceras på marknaden.

En annan orsak till kostnadsminskningen är att nivåerna för högkostnadsskydd höjdes den 1 januari 2012.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida