utredda fall

Kritiserar sjuksköterska för olämplig vaccinering

Ivo kritiserar en sjuksköterska för att ha vaccinerat ett barn trots att vaccinet hade stått för varmt. Sjuksköterskan ljög sedan för arbetsgivaren och hävdade att vaccinet inte hade getts.

Det var i slutet av 2019 som sjuksköterskan, som jobbar inom elevhälsan, skulle vaccinera flera barn med ett kombinationsvaccin mot difteri, stelkramp, kikhosta och polio. Enligt Fass ska det förvaras i kylskåpstemperatur, men sjuksköterskan upptäckte att kylskåpet hade varit upp på som högst 19 grader. Sjuksköterskan skickade ut en förfrågan till kolleger om vad som skulle göras, men fick inget svar.  

Enligt vårdgivarens rutin ska även två skolsköterskor närvara vid vaccineringstillfällena, men den samordnande sjuksköterskan som var inbokad att delta dök aldrig upp. Den aktuella sjuksköterskan skickade sms, mejl och meddelande i journalsystemet, men fick inget svar. Senare visade det sig att den samordnande sjuksköterskan var sjuk, men inte hade meddelat detta.

Trots detta bestämdes sig sjuksköterskan för att ge vaccinationen till ett barn tillsammans med dennes förälder, som hade bråttom iväg. Efter ett tag hörde samordnaren av sig och berättade att hon var sjuk. Vid samtalet sa samordnaren att vaccinet troligtvis var förstört och att alla vaccineringar borde ställas in, vilket sjuksköterskan gjorde. Preparaten kasserades och nya beställdes.

Senare fick sjuksköterskan en fråga om varför ett av barnen trots allt hade vaccinerats. Sjuksköterskan ska då, enligt egen uppgift, ha drabbats av panik och ljugit för arbetsgivaren genom att hävda att någon vaccinering aldrig skett. Sjuksköterskan raderade även en journalanteckning. Som skäl för det inträffade uppger sjuksköterskan att det varit dålig arbetsmiljö på arbetsplatsen, och att hen upplevde att arbetsgivaren bara väntat på att hen skulle begå ett misstag.

Läs fler utredda fall här.

Efter en vecka berättade sjuksköterskan sanningen för arbetsgivaren, kontaktade föräldrarna till barnet samt dokumenterade vaccinationen på korrekt sätt. Barnet ska inte ha påverkats negativt av det inträffade.

Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, kritiserar sjuksköterskan för att inte ha gett patienten en sakkunnig och omsorgsfull vård. Ivo påtalar även vikten av att ha en beredskap för eventuella överkänslighetsreaktioner vid vaccinationer, exempelvis i form av tillgängliga läkemedel och närvarande kollega.

Elevhälsan anmälde även sjuksköterskan för en rad andra brister som Ivo inte anser bevisade. Sjuksköterskan bytte senare arbetsplats.

Diarienummer hos Ivo: 3.6.1-00599/2020-25.

Vårdfokus nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida