Studie

Låg överanvändning av paracetamol förvånar forskare

Låg överanvändning av paracetamol förvånar forskare
Tove Hedenrud

Trots tidigare larm om fler förgiftningar med paracetamol — bara en halv procent av tillfrågade svenskar säger att de tar större dos än rekommenderat.

6 december 2016

Studien är gjord vid Göteborgs universitet och publicerad i den vetenskapliga tidskriften Health Policy.

– Jag är positivt förvånad över att inte fler angav en högre dygnsdos än den som rekommenderas. Jag trodde nog att gemene man ibland tar mer än rekommenderat, säger Tove Hedenrud, en av forskarna, till tidningen Läkemedelsvärlden.                      

Den högsta rapporterade dosen var 6 gram per dygn jämfört med maxdosen på 4 gram.

Vanligt vid värk

Användningen av paracetamol visade sig vara utbredd.  Över 70 procent hade använt det de senaste tre månaderna. Två tredjedelar hade tagit det i fem dagar eller mindre, åtta procent i 21 dagar eller mer.

Det vanligaste var att ta paracetamol vid huvudvärk, feber, muskel- och ledvärk. Mindre vanligt var vid tandvärk, mensvärk, magont och sömnlöshet.

Undersökningen gjordes i oktober 2015, en månad innan det återigen blev förbjudet att sälja paracetamol utanför apotek. Genom den webbaserade Medborgarpanelen vid Göteborgs universitet på 50 000 personer, valdes slumpmässigt 6 000 representativa deltagare ut för den enkätundersökningen som gjordes via webben. Lägsta ålder var 18 år.

Det slutliga urvalet, efter svarsbortfall och de som svarade att de aldrig använder paracetamol, blev drygt 50 procent, 3 120 personer.

Av dem var det alltså bara 0,5 procent som rapporterade att de tagit större dos än rekommenderat. 

Flest köpte på apotek

Över 80 procent sade att de köper paracetamol utan recept, enligt Läkemedelsvärlden. Nästan två tredjedelar uppgav att de för det mesta köper det på apotek. Bland yngre var det fler som handlade även på andra ställen.

De flesta hittade information om läkemedlet på bipacksedeln, de yngsta rapporterade  i högre utsträckning att de läst på nätet än de äldre. De med lägst utbildning sade sig i högre grad ha fått information från apotekspersonalen jämfört med dem med högre utbildning.

Forskarna påpekar, enligt Läkemedelsvärlden,studiens begränsningar. De som använder paracetamol för att skada sig syns inte bland deltagarna.

Det skulle kunna vara intressant att titta mer på hur riktigt unga ser på läkemedel, enligt Tove Hedenrud.

– Vi skulle gärna gräva ner oss mer i hur de värderar läkemedel och söker information. Man har sett i studier att unga vuxna inte har så bra uppfattning om riskerna med paracetamol, säger hon till Vårdfokus. 

Fakta

  • Substansen parcetamol finns i bland annat alvedon, panodil och citodon.
  • Antalet samtal om paracetamolförgiftning steg från 2 500 år 2006 till nästan 4 200 år 2013. 
  • Mellan 2009 och 1 november 2015 kunde paracetamoltabletter köpas även i till exempel livsmedelsaffärer och bensinmackar.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida