Läkemedel nästan halverar risken för våldsbrott vid psykisk sjukdom

Läkemedel nästan halverar risken för våldsbrott vid psykisk sjukdom
En stor studie visar att medicinering för personer med psykisk sjukdom avsevärt minskar risken för våldsbrott. Arkivbild: Colourbox

Risken för att personer med schizofreni eller bipolär sjukdom ska begå våldsbrott minskar kraftigt om de behandlas med antipsykotiska läkemedel.

Det är en svensk-brittisk studie som i dag publiceras i The Lancet som visar kopplingen mellan läkemedelsbehandling och minskad våldsbrottslighet.

Schizofreni och bipolär sjukdom

Sedan tidigare är det känt att personer med schizofreni och bipolär sjukdom som använder antipsykotiska läkemedel har minskad risk för återfall i sjukdom och upprepad sjukhusvård. Men fram till nu har det saknats bevis för att läkemedlen haft någon betydelse för patienternas förhållande till omvärlden, som till exempel minskad våldsbenägenhet.

I den aktuella studien har forskare från Karolinska institutet och universitetet i Oxford, analyserat svenska registerdata för psykisk sjukdom och brottsdomar bland över 80 000 patienter som fått antipsykotiska eller humörstabiliserande läkemedel förskrivna.

Nästan en halvering

Under en fyraårsperiod dömdes 6,5 procent av männen och 1,4 procent av kvinnorna i studien för våldsbrott. Jämfört med perioder då de inte fick sin medicin minskade våldsbrotten med 45 procent för patienter som behandlades med antipsykotiska läkemedel och med 24 procent för patienter som fick humörstabiliserande behandling.

– Människor med schizofreni och bipolär sjukdom både begår och drabbas av våld i betydligt högre utsträckning än normalbefolkningen. Det gör det viktigt att undersöka om olika typer av behandlingar för de här grupperna är kopplade just till våldsbrottslighet, säger Paul Lichtenstein, professor vid Karolinska institutet och en av forskarna bakom studien.

Fakta

  • Antipsykotiska läkemedel (clozapin och risperidon) och humörstabiliserande läkemedel (litium och karbamazepin) används vid en rad olika psykiatriska diagnoser, men förknippas oftast med behandling av schizofreni, bipolär sjukdom och liknande.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida