Läkemedel. Vårdpersonal använder mycket antidepressiva medel

1 september 2010

Dansk hälso- och sjukvårdspersonal använder mer antidepressiva medel än många andra yrkesgrupper. Mest använder de som har mycket patientkontakter, visar en dansk studie. ?

Studien visar också att sjukvårdspersonal har en högre risk att drabbas av depression jämfört med andra och att det delvis beror på större emotionella krav i arbetet.?

Knappt 5 000 personer deltog i studien.??

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida