Läkemedelsbehandling av ADHD positiv för både interner och personal

Utvärderingen ADHD-studien inom Kriminalvården visar att läkemedelsbehandling ger många  positiva effekter för de intagna. De blir mindre aggressiva, vilket också förbättrar vårdarnas arbetsmiljö. På kriminalvårdsanstalter i Skåne ingår behandlingen i den ordinarie verksamheten.

25 november 2011

Kriminalvårdens ADHD-studie visar att resultaten är mer positiva än vad man hade hoppats på. Intagna på Norrtäljeanstalten är mindre impulsiva, mindre aggressiva och har lättare att koncentrera sig sedan de behandlats med läkemedel mot ADHD.

Det är forskare på Karolinska institutet som, tillsammans med Kriminalvården, genomför studien där 30 vuxna män med ADHD under ett år behandlas med det centralstimulerande läkemedlet metylfenidat. Tidigare studier har uppskattat att upp till 40 procent av långtidsdömda män, och 25 procent av alla intagna, har diagnosen ADHD.

– ADHD leder till en utstötningsprocess som börjar redan i skolan. Studier har visat att många, både mobbare och mobbade, har diagnosen. Så redan tidigt i livet utvecklar barnen en antisocialitet med beteendestörningar och högt risktagande som följd, säger Lars Håkan Nilsson, rättspsykiater och medicinskt ansvarig inom Kriminalvården.

Fler än lärare behövs

Han anser att mycket av ansvaret för att barn med beteendestörningar utvecklas till vuxna kriminella vilar på skolan. Skolans ovilja att psykiatrisera drabbar barnen hårt, säger han.

– Det behövs en annan syn på barn än lärarnas. Fler skolläkare, skolsköterskor, kuratorer och psykologer skulle minska risken för att barnen blir vuxna kriminella, säger Lars Håkan Nilsson.

Efter det lyckade resultatet på Norrtäljeanstalten ska läkemedelsbehandling mot ADHD starta på fler anstalter. Sedan omkring ett år tillbaka pågår ADHD-utredningar och behandling i den ordinarie verksamheten på kriminalvårdsanstalterna i Kristianstad och Fosie i Malmö. I mars nästa år startar den på Kirsebergsanstalten.

– Om vi ser någon intagen som vi misstänker har diagnosen inleds en utredning där ett team bestående av bland annat psykiater och sjuksköterskor undersöker om det stämmer, berättar Marie-Louise Lindén, sjuksköterska och regional sjukvårdssamordnare inom Kriminalvården i region syd.

Dramatiska förändringar

50 intagna har utretts på de två anstalterna, 90 procent av dem behandlas med läkemedel för ADHD.

– Jag hör från personalen att förändringarna är dramatiska. De intagna berättar om att de kan tänka en hel mening, att de kan läsa böcker och har lättare att studera, säger Marie-Louise Lindén.

Vårdarnas arbetsmiljö har också blivit avsevärt mycket bättre. Det är lugnare, mindre aggressivt och de får lättare kontakt och kan föra samtal med de intagna. Men man ska inte glorifiera behandlingen, säger Marie-Louise Lindén också.

– Alla tål inte medicinen, och de som får den blir inte sällan deprimerade när de inser vad de har missat i livet. Anstaltsvistelsen måste vara minst sex månader och kräver mycket psykologsamtal.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida