Läkemedelsverket ger grönt ljus för mistelpreparat

Läkemedelsverket ger grönt ljus för mistelpreparat
Iscador är ett extrakt av mistel.Arkivbild: Colourbox

Efter flera års undantag - det antroposofiska läkemedlet Iscador godkänns som växtbaserat läkemedel.

I decennier har mistelpreparatet Iscador använts inom den antroposofiska medicinen för att förbättra cancerpatienters livskvalitet före, under och efter cellgifts- och strålbehandling.

Det ges som injektion, men har i Sverige ständigt varit föremål för debatt. Allt eftersom Läkemedelsverket har ändrat reglerna för hur naturmedel och naturläkemedel ska klassificeras har Iscador levt vidare på undantagsregler – men efter påtryckningar från Socialdepartementet har nu Läkemedelsverket tvingats bestämma sig för om det ska vara godkänt som växtbaserat läkemedel eller inte.

Svårt beslut

Och svaret blir alltså ja – Iscador får användas inom individualiserad palliativ cancervård som stöd till gängse behandlingar.

– Det gick inte längre att ha ett undantag, vi var tvungna att besluta om vi skulle undanhålla det för de patienter som anser att det hjälper dem eller om vi skulle acceptera att det används, säger Bertil Jonsson, läkare och utredare på Läkemedelsverket.

Tror du att det finns risk för att det här uppfattas som att Läkemedelsverket ger legitimitet åt en omdiskuterad behandling?

– Det här är på något sätt ett beslut som aldrig kan bli rätt och säkert kommer de som är kritiska att uppröras.

Många studier

– Samtidigt finns det många övertygande studier som visar att det kan vara ett värdefullt komplement som symtomlindring. Däremot tycker vi inte att det finns studier som håller när det gäller överlevnad och vi säger ju inte heller att det är bra, säger Bertil Jonsson.

Han tycker att det hade varit fel att säga till svårt sjuka människor, som har tilltro till den antroposofiska medicinen och har en begränsad tid kvar att leva, att de inte skulle få använda sig av Iscador.

– Det här rör sig i gränslandet mellan tro och vetande och det finns både dokumentation och lång användning som visar att det har väldigt få biverkningar.

Välkomnas av Vidarkliniken

Den antroposofiska Vidarkliniken i Järna välkomnar Läkemedelsverkets godkännande.

– Vi hoppas nu att fler svenska läkare, även utanför den antroposofiska vården, känner sig trygga med att förskriva mistelpreparatet så att fler cancerpatienter får en möjlighet till högre livskvalitet, säger Ursula Flatters, läkare och styrelseledamot vid Vidarkliniken.

På torsdag räknar Läkemedelsverket med att lägga ut mer information och dokumentation kring bakgrunden till beslutet på sin hemsida.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida