Läkemedelsverket undersöker fler risker med influensavaccinet

Kan det finnas risk för andra allvarliga sjukdomar än narkolepsi till följd av vaccinering med Pandemrix? Det ska Läkemedelsverket nu ta reda på och genomför en större studie för att se om det kan finnas en koppling till fler neurologiska och autoimmuna sjukdomstillstånd.

22 december 2011

Det har tidigare gjorts en registerstudie i Stockholm som inte visade någon riskökning av allvarliga neurologiska eller autoimmuna tillstånd, till exempel MS eller ledgångsreumatism, för vaccinerade jämfört med ovaccinerade personer.

Men resultaten från Stockholmsstudien visade att det kan finnas en liten ökad risk för facialis pares (ansiktsnervförlamning) och parestesi (förhöjd känselförnimmelse).

Därför vill Läkemedelsverket göra en större registerstudie för att granska eventuella samband. I samarbete med Karolinska institutet ska man studera sju landsting/regioner. Omkring 3-4 miljoner vaccinerade personer kommer att jämföras med 2-3 miljoner ovaccinerade för att få svar på riskerna för neurologiska och autoimmuna sjukdomstillstånd.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida