utredda fall

Löste upp tablett och gav intravenöst

Patienten behövde något lugnande, men kunde inte svälja. Då löste sjuksköterskan upp en tablett i vatten som hon sedan gav intravenöst i en perifer venkateter. Nu får hon kritik av Ivo, Inspektionen för vård och omsorg.

4 december 2019

Sjuksköterskan hade nyligen börjat arbeta på avdelningen när hon blev underrättad av en undersköterska om att en patient behövde lugnande medicinering. Patienten hade svårigheter att svälja och kunde därför inte få medicin via munnen och hade inte heller någon PEG direkt till magen.

Tänkte fel

Enligt arbetsgivarens anmälan till Ivo hade sjuksköterskan låst sig vid tanken på att hon måste kunna ge patienten en tablett. Hon löste därför upp en tablett Oxascand 5 mg i koksaltlösning som hon sedan gav intravenöst i en perifer venkateter.

I ett möte med Ivo har sjuksköterskan medgett att hon gjorde fel, att hon tänkte fel, men att det inte är ett arbetssätt som hon brukar använda. Ivo kritiserar sjuksköterskan för att hon brustit i patientsäker hantering av läkemedel och agerat i strid med vetenskap och beprövad erfarenhet.

Får mer kritik

Ivo har också granskat ett annat ärende som gäller samma sjuksköterska. Det handlar om att hon ska ha gett en patient en felaktig injektion, alternativt dokumenterat felaktigt vilken injektion som gavs. Enligt sjuksköterskan själv gav hon rätt, men råkade skriva fel preparat. I detta fall nöjer sig Ivo med att kritisera sjuksköterskan för oklarheter i dokumentationen.

Diarienummer hos Ivo: 8.6.1-12309/2019/35

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida