Forskning

Lovande försök tycks hindra utveckling av typ 1-diabetes

Lovande försök tycks hindra utveckling av typ 1-diabetes
Lovande försök att hindra den gradvisa utvecklingen av typ 1-diabetesas har gjorts vid universitetet i Linköping. Arkivbild: Mostphotos

I en mindre pilotstudie som gjorts av forskare vid Linköpings universitet har man lyckats förhindra ytterligare försämringar av insulinproduktionen hos unga personer med typ 1-diabetes.

– På de sex patienter som vi har behandlat ser det mycket lovande ut. Det traditionella förloppet vid typ 1-diabetes är att man gradvis förlorar sin insulinproduktion, men det har inte våra patienter gjort än, säger Johnny Ludvigsson, senior professor vid Linköpings universitet och ansvarig för studien, i ett pressmeddelande.

Under utvecklingen av sjukdomen attackerar immunsystemet de insulinproducerande betacellerna i bukspottskörteln, vilket märks genom att det ofta finns antikroppar riktade mot kroppsegna proteiner i betacellerna. Ett av dessa är GAD-alum.

I den aktuella studien deltar sex patienter i åldrarna 20–22 år som haft typ 1-diabetes i upp till ett halvår. Vid tre tillfällen har forskarna provat att spruta GAD-alum direkt i lymfkörtlarna i ljumsken för att se om immunförsvaret blir mer tolerant mot kroppens eget GAD-protein, vilket de första preliminära resultaten alltså antyder.

Johnny Ludvigsson betonar dock att patienterna måste följas under längre tid och att fler behöver inkluderas innan det går att säga något definitivt om effekten.

– Men resultatet hittills är väldigt spännande, säger han.

Resultaten presenteras i den vetenskapliga medicintidskriften New England Journal of Medicine.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida