Lugnande läkemedel kopplas till Alzheimers sjukdom

Lugnande läkemedel kopplas till Alzheimers sjukdom
Att det rör sig om ett orsakssamband stöds av att sambandets styrka ökade med kumulativ dos och halveringstid. Arkivbild: Colourbox

Sambandet mellan bensodiazepiner och sjukdomen stärks i ny forskning. Risken ökar med med högre doser.

19 september 2014

Tidigare studier har visat en ökad risk för demens hos de som får bensodiazepiner. Nu har en kanadensisk forskargrupp genomfört en så kallad fall-kontrollstudie för att närmare undersöka den här kopplingen, skriver Läkartidningen.

I studien ingick 1 796 personer med Alzheimers sjukdom som hade följts åtminstone sex år före sin diagnos, samt en kontrollgrupp. Sambandet mellan Alzheimers sjukdom och behandling med bensodiazepiner som inletts minst fem år före diagnos utvärderades.

Kort och lågintensiv behandling

Det visade sig att bensodiazepiner var associerat med en ökad risk för Alzheimers sjukdom och att sambandet ökade med dosen. Man tittade också på läkemedlens halveringstid och såg att ju längre halveringstid, desto starkare samband.

Forskningen presenteras i den vetenskapliga tidskriften BMJ och forskarna skriver att studiens resultat understryker vikten av att försöka hålla behandling med bensodiazepiner så kort och så lågintensiv som möjligt.

Bensodiazepiner är en grupp lugnande läkemedel som används för att dämpa ångest och sömnstörningar. I gruppen ingår bland annat vanliga läkemedel som Xanor, Stesolid, Sobril, Imovane och Stilnoct.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida