Magsårsmedel motverkar Plavix

3 april 2009

Trombocythämmaren klopidogrel (Plavix), som ges för att förebygga blodproppar, ofta efter en hjärtinfarkt, behöver aktiveras i kroppen till sin aktiva metabolit. Protonpumpshämmare som omeprazol (Losec) och lansoprazol (Lanzo) hämmar denna bioaktivering.

Nu kan två registerstudier från Kanada och USA med sammanlagt över 20 000 klopidogrelbehandlade patienter visa att det får kli-niska konsekvenser. De patienter som samtidigt fick protonpumpshämmare löpte en väsentligt högre risk att avlida, drabbas av en ny infarkt eller återinläggas på sjukhus.

En protonpumpshämmare, pantoprazol (Pantoloc), interagerar inte med klopidogrel och ökade inte risken. Det kan därför vara ett säkert alternativ.

Canadian Medical Association Journal 2009;180(7). Journal of the American Medical Association. 2009;301(9):937-944.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida