Många med förmaksflimmer får fel behandling

Många med förmaksflimmer får fel behandling
Sara Själander har studerat hur vanligt det är att patienter med förmaksflimmer behandlas med acetylsalicylsyra, tvärtemot Socialstyrelsens rekommendationer.

Trots att Socialstyrelsen avråder från acetylsalicylsyra är det många patienter som får det.

3 februari 2014

Socialstyrelsens rekommendationer för behandling av förmaksflimmer är i första hand det blodförtunnande medlet warfarin, i andra hand moderna antikoagulantia. Detta för att förhindra stroke på grund av proppbildning. Däremot avråder myndigheten från användning av acetylsalicylsyra eftersom det inte anses vara tillräckligt effektivt.

Var tredje fick rätt behandling

ST-läkaren och doktoranden Sara Själander vid institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet, har i en studie på 180 000 svenskar med förmaksflimmer undersökt vilken behandling de fick för att motverka stroke, under perioden 2005-2009 .

Endast var tredje patient fick den rekommenderade behandlingen, en tredjedel behandlades med acetylsalicylsyra medan en tredjedel inte fick någon behandling alls.

Om siffrorna står sig i dag, år 2014, är osäkert. Några dagsaktuella siffror finns inte tillgängliga.

– Vi tror att det går åt rätt håll. Det kanske är lite mindre än en tredjedel som får acetylsalicylsyra i dag, men fortfarande är det jättemånga som har den här behandlingen, säger Sara Själander.

Vad studien dessutom tydligt visar är att acetylsalicylsyra inte är effektivt som strokeförebyggande läkemedel. Det var fler patienter i den grupp som behandlades med acetylsalicylsyra som drabbades av stroke jämfört med dem som inte fick någon behandling alls.

Ökad risk för kvinnor

Studien bekräftar också tidigare rapporter om att kvinnor med förmaksflimmer löper högre risk att drabbas av stroke än män. Risken var 38 procent högre för kvinnor.

– Därför är det särskilt bekymmersamt att sjukvården fortsätter behandla framför allt kvinnor med acetylsalicylsyra, säger Sara Själander.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida