Många risker med infusionspumpar

Många risker med infusionspumpar
Det finns risker med infusionspumpar, men nyttan överväger, anser Läkemedelsverket. Arkivbild:Mostphotos

Men nyttan överväger ändå, anser Läkemedelsverket.

10 september 2014

Läkemedelsverket har med hjälp av enkäter och tillbudsrapporter undersökt vilka problem som finns med infusionspumpar i vården. Resultatet visar att det finns fler problem och risker än vad myndigheten tidigare känt till.

Problemen hänförs till såväl mjukvaran, hårdvaran som själva gränssnittet, vilket i slutändan kan leda till att patienten inte får den vätska eller det läkemedel som är ordinerat eller i fel mängd.

Undersökningen visar också att det finns brister i en del tillverkares system för uppföljning av sina produkter och att felaktigheter som uppdagats inte alltid rapporteras till Läkemedelsverket. Tillverkarna korrigerar inte heller alltid säkerhetsriskerna, exempelvis genom att återkalla produkten.

Läkemedelsverkets slutomdöme är dock att nyttan med infusionspumpar är större än riskerna och att de därför kan fortsätta användas i vården.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida