Med minskad magsyra blir fler magsjuka

30 maj 2008

När patienter behandlas med protonpumpshämmare som Nexium, Lanzo eller Pantoloc minskar magsaftens surhetsgrad så mycket att bakterier kan överleva där. Därför drabbas de oftare av magsjuka. Det visar en litteraturgenomgång som har gjorts vid den regionala läkemedelsinformationscentralen i Umeå.

I olika studier hade behandlade patienter tre gånger så hög risk att drabbas av bakteriell diarré, tio gånger så hög risk att drabbas av Campylobacter-infektion och de var två till tre gånger oftare infekterade med Clostridium difficile jämfört med placebobehandlade. Även risken att drabbas av Salmonella och pneumoni ökar, enligt genomgången.

Läkartidningen 2008;105: 1300-1301.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida