Narkotikadödlighet

Medicin mot överdos ska bli tillgängligt utanför vården

Medicin mot överdos ska bli tillgängligt utanför vården
I hälso- och sjukvården finns naloxonläkemedel för intravenöst bruk och som en tablett att lösa upp under tungan. I Skåne vill man testa läkemedlet som nässprej. Bild: Mostphotos

Regeringen tar ett steg mot att att anhöriga och andra ska kunna hjälpa narkomaner som tagit en överdos, och låter utreda hur läkemedlet som häver opioiders effekt ska gå att ge även utanför vården.

Regeringen ger Läkemedelsverket och Socialstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna för att naloxonläkemedel ska göras tillgängliga utanför hälso- och sjukvården.

Naloxon kan häva överdoser av opioider. Idag finns det enbart inom sjukvården i Sverige.

– Den narkotikarelaterade dödligheten är en prioriterad fråga för regeringen. Min förhoppning är att det uppdrag vi nu ger till myndigheterna ska öka tillgängligheten till Naloxon och på så sätt rädda liv, säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström.

I uppdraget ingår att visa hur tillgången till naloxonläkemedel som lämpar sig för användning utanför vården kan säkerställas, även innan det är godkänt till försäljning i Sverige. Läkemedelsverket och Socialstyrelsen ska lämna de författningsförslag som är motiverade.

Myndigheterna ska också bedöma hur anhöriga till personer som riskerar att överdosera opioider ska kunna få tillgång till naloxonläkemedel. Då skulle de kunna ge motmedlet vid överdoser.

Förslag ska också lämnas på hur tillgängligt naloxon kan följas upp och utvärderas.

Uppdraget ska redovisas till regeringen i slutet av december i år.

Vårdfokus har tidigare rapporterat om en studie i Skåne med naloxon som nässprej, som väntar på tillstånd för klinisk prövning. Nässprejen ska ha räddat 60-70 liv i Danmark, och testas också i Norge.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida