Mer restriktiva råd för Risperdal vid demens

30 oktober 2008

Läkemedelsverket gick blixtsnabbt ut med sina nya rekommendationer för behandling av dementa med så kallad beteendestörning, sedan Dagens Nyheter i en artikelserie hade uppmärksammat problemen med dagens praxis.

Behandling med det antipsykotiska läkemedlet risperidon (Risperdal) anges som fjärdehandsalternativ, efter utredning, översyn av läkemedel och omvårdnadsstöd. Risperidon ska användas mycket restriktivt och endast ges till patienter som uppvisar psykotiska symtom eller aggressivitet som orsakar lidande eller potentiell fara för dem själva. Behandlingen ska utvärderas efter två veckor och sedan regelbundet i syfte att minska eller helt ta bort medicineringen.

Källa: Läkemedelsverket

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida