Miljoner till forskning om taktil massage på iva

En forskargrupp vid Umeå universitet har fått 2,25 miljoner kronor för att studera effekterna av taktil massage inom intensivvården.

Vår hypotes är att massagen har en positiv inverkan på hälsan samtidigt som den är kostnadseffektiv, säger Christine Brulin, forskare och lärare på institutionen för omvårdnad vid Umeå universitet.

Hon är projektansvarig i den tvärvetenskapliga forskargrupp, som har fått 2,25 miljoner från Forsk­ningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (Fas) för att studera effekten av taktil massage på vissa fysiologiska parametrar och på patienternas livskvalitet.

Projektidén kommer från de två sjuksköterskorna Lenita Lindgren och Susanne Rundgren på iva vid Norrlands universitetssjukhus. Redan för fem år sedan ­började de använda taktil massage efter att ha gått en kurs i samband med ett sederingsprojekt på avdelningen. Målsättningen med sedationsprojektet var att minska användningen av lugnande läkemedel.

Resultaten var påtagliga och fler och fler blev intresserade. Arbetsuppgiften växte och i dag använder åtta sjuksköterskor på sjukhusets intensivvårdsavdelning taktil massage i sitt arbete.
– Våra forskningsresultat kommer att få stor betydelse för utvecklingen av den evidensbaserade omvårdnaden och även bidra med ett viktigt underlag för prioriteringar i omvårdnaden, säger Christine Brulin.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida