Misstanke att paracetamol kan öka risken för astma

Det finns ett samband mellan intag av paracetamol och förekomst av astma. Det visar två nyligen publicerade observationsstudier. Men det går ännu inte att säga att det är ett orsakssamband.

Det är därför alldeles för tidigt att rekommendera patienter att avstå från paracetamol. Det menar Christer Janson, professor i lung- och astmasjukdomar vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, som medverkade i den ena studien.

– De här fynden ger ytterligare stöd för hypotesen att paracetamol ökar risken för astma, men sambandet är fortfarande ganska osäkert. Eftersom det handlar om observationsstudier vet vi inte vad som är höna och vad som är ägg här, säger han.

Det kan nämligen vara så att personer med astma och astmasymtom i högre utsträckning väljer paracetamol-preparat i stället för nsaid-preparat eftersom det finns en risk att de är överkänsliga för dem, förklarar Christer Janson.

Den studie där Christer Janson medverkade omfattar drygt 500 kvinnor och män (20–45 år) i Europa med astma. Den andra studien omfattade drygt 200 000 barn (6–7 år) i ett 20-tal länder från alla kontinenter.

Källor: European Respiratory Journal 2008, doi:10.1183/09031936.00039208.
Lancet 2008; 372:1039–1048.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida