Motstridigt om Plavix och magsårsmedel

2 oktober 2009

En ny analys motsäger tidigare uppgifter om allvarliga kliniska konsekvenser av att kombinera protonpumpshämmare, PPI, som Losec och Lanzo, med det blodproppshämmande läkemedlet klopidogrel, Plavix.?

Flera tidigare observationsstudier har visat att PPI interagerar med Plavix med bland annat en ökad risk att avlida eller drabbas av en ny infarkt. ?

Genom att granska data från två redan genomförda kliniska studier med närmare 14 000 personer kan amerikanska forskare nu visa att PPI visserligen minskar klopidogrels hämmande effekt på koagulationen, men att det inte på-verkar risken för stroke, hjärtinfarkt eller hjärt-kärldöd.?

Källa: Lancet DOI:10.1016/S0140-6736(09)61525-7.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida