Narkolepsi efter influensavaccinering utreds

Narkolepsi efter influensavaccinering utreds
Samtliga fall av narkolepsi som har rapporterats till Läkemedelsverket har drabbat unga människor efter att de vaccinerats med svininfluensaviruset. Foto: Colourbox

Läkemedelsverket har startat en utredning för att se om det finns ett samband mellan svininfluensavaccinet och utvecklingen av ett överdrivet sömnbehov, så kallat narkolepsi.

Under våren och sommaren har Läkemedelsverket fått ta emot sex rapporter från sjukvården om narkolepsi som en misstänkt biverkan av influensavaccinet Pandemrix. Samtliga fall har rapporterats från södra Sverige. Konsumentrapporter från privatpersoner som beskriver liknande symtom har också rapporterats in till Läkemedelsverket.

– I utredningen kommer vi bland annat att titta på om biverkningarna har uppstått lokalt på ett och samma ställe eller om det skiljer sig åt geografiskt, säger Agneta Aust Kettis, docent i infektionsmedicin på Läkemedelsverket.

I samtliga fall handlar det om ungdomar mellan 12 och 16 år som  en eller två månader efter vaccinationen har drabbats av narkolepsi.

Men om det verkligen finns ett samband är enligt Läkemedelsverket för tidigt att säga. Det behövs mer information om varje enskilt fall, om eventuella ytterligare fall och om sjukdomens förekomst i befolkningen för att kunna göra en korrekt bedömning.

Inom EU har cirka 30 miljoner personer vaccinerats med Pandremix. I det europeiska biverkningssystemet EudraVigilance finns endast en rapport om narkolepsi registrerad som misstänkt biverkan av influensavaccinet, utöver de sex svenska fallen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida